Nowe rozwiązania mobilnościowe

Biznes

Poprzez realizację projektu CoMobility chcemy dowiedzieć się, co możemy zrobić, aby mieszkańcy bardziej od posiadania samochodu cenili sprawne, bezpieczne i ekologiczne poruszanie się po mieście, czego efektem będzie poprawa jakości powietrza i życia w obszarach zurbanizowanych. Współpracujemy z miastami należącymi do Związku Miast Polskich a wypracowane przez nas zarówno metodologia badań, wyniki, jak i rekomendacje, będą skalowalne na inne miasta w Polsce tak, aby korzystać z nich mogły także pozostałe samorządy. Wyniki naszych badań będą dostępne publicznie, również dla biznesu. Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami, które są zainteresowane tworzeniem nowych rozwiązań i modeli biznesowych wspierających transformację mobilności celem poprawy jakości powietrza i życia w obszarach zurbanizowanych.

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz

Co robimy

W trakcie projektu CoMobility chcemy:

 • wypracować metody wspólnego tworzenia rozwiązań transportowych dla lokalnych społeczności
 • zidentyfikować szanse i bariery w ograniczaniu użycia prywatnych samochodów w Polsce
 • dokonywać projekcji stanu jakości powietrza dla hipotetycznych scenariuszy zachowań transportowych
 • ocenić korzyści z rozpatrywanych scenariuszy zachowań transportowych
 • budować skalowalny model uczenia maszynowego dla indywidualnych wyborów transportowych
 • ocenić możliwości zastosowania wypracowanych rozwiązań w innych miejscowościach w Polsce
 • zbudować świadomość związku między wyborami transportowymi a jakością powietrza
 • promować aktywną mobilność i transport publiczny w lokalnych społecznościach

Jak działamy

Stosowane przez nas metody to:

 • współtworzenie rozwiązań z udziałem szerokiego grona interesariuszy wokół społeczności szkolnych
 • działania edukacyjne, interwencje w przestrzeni miejskiej
 • badania jakościowe, rozmowy i spotkania z interesariuszami
 • badania ilościowe wśród mieszkańców Warszawy i okolic
 • modelowanie indywidualnych zachowań transportowych
 • modelowanie transportu w mieście i jego wpływu na środowisko
 • metody uczenia maszynowego dla modelowania indywidualnych wyborów transportowych
 • aktywne upowszechnianie wyników badań

Cele

 1. Odkrycie skutecznych sposobów zachęcania mieszkańców do preferowania sprawnego, bezpiecznego i ekologicznego poruszanie się po mieście, zamiast posiadania własnego samochodu.
 2. Zapewnienie przejrzystości procesu badawczego w duchu otwartej nauki. Udostępnimy metody, publikacje i rekomendacje. Mamy nadzieję, że wesprze to decydentów w kształtowaniu polityk opartych na danych, a także firmy w budowaniu skalowalnych modeli biznesowych dla rozwiązań usprawniających mobilność.
 3. Nasze działania mają prowadzić do poprawy jakości powietrza, a wraz z nią zdrowia mieszkańców, co przełoży się także na zmniejszenie kosztów ekonomicznych utrzymywania społeczeństwa w zdrowiu.
Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz