O projekcie CoMobility

Co-designing Inclusive Mobility

Co by było, gdyby ludzie bardziej cenili sprawne, bezpieczne i ekologiczne poruszanie się po mieście niż posiadanie własnego auta?

CoMobility korzysta z dofinansowania o wartości 2,05 miliona euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Operatorem projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt jest współfinansowany w 15% ze środków budżetu państwa.

Co robimy

CoMobility to transdyscyplinarny międzynarodowy projekt badawczy, w którym analizujemy postawy i zachowania związane z mobilnością, w szczególności usługi będące alternatywą dla prywatnych samochodów. W procesie współtworzenia będziemy identyfikować bariery i szanse w upowszechnianiu różnych sposobów przemieszczania się, a także znajdować działania, które ułatwią trwałą zmianę przyzwyczajeń dotyczących sposobów korzystania ze środków transportu. Wraz ze społecznościami lokalnymi, przedsiębiorcami i urzędnikami chcemy współtworzyć rozwiązania neutralne dla klimatu, a naszymi warszawskimi doświadczeniami i wynikami badań planujemy dzielić się z samorządami i innymi miastami w Polsce i Europie. Efekty projektu to zestaw metod współtworzenia nowych rozwiązań transportowych i narzędzi do oceny ich wpływu na jakość powietrza w Warszawie. Wyniki projektu (zintegrowany model transportowo-środowiskowy i dokumentacja procesu współtworzenia rozwiązań transportowych) będą ogólnodostępne i omawiane podczas spotkań warsztatowych z potencjalnymi użytkownikami.

Jak działamy

Sednem CoMobility jest proces współtworzenia (ang. co-design) czyli poszukiwanie, testowanie i wprowadzenie rozwiązań w ścisłej współpracy z mieszkańcami, urzędami miasta i przedsiębiorstwami oraz innymi interesariuszami na każdym etapie prac. Do oceny współ-wytworzonych rozwiązań połączymy modele uczenia maszynowego, transportu miejskiego oraz jakości powietrza, które w oparciu o dane zastane oraz zebrane podczas prac badawczych pozwolą określić ruch i jakość powietrza w zależności od cech mieszkańców i infrastruktury transportowej.

Kim jesteśmy

Nasz zespół tworzą naukowcy z trzech warszawskich uczelni (UW, PW i SGH), fizycy (NILU) i antropologowie (FNI) z Norwegii, a także członkowie warszawskiej organizacji pozarządowej Fundacja „Na miejscu”, oraz przedstawiciele miasta Lublin. Ściśle współpracujemy z Miastem St. Warszawą. W kontakcie pozostajemy także z Miastem KrakówZwiązkiem Miast Polskich.

Zespół

Radosław Antczak

Instytut Statystyki i Demografii

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ekonomista i socjolog z szerokim doświadczeniem w analizie danych i statystyce. Pracuje w Instytucie Statystyki i Demografii SGH jako adiunkt. Jego zainteresowania naukowe koncertują się wokół tematu społecznych i ekonomicznych czynników wpływających na zdrowie i jakość życia osób starszych w perspektywie międzynarodowej. Jest wykładowcą statystyki, metod badawczych oraz analizy danych ilościowych. Specjalizuje się w stosowaniu modelowania statystycznego do analiz danych z badań ankietowych. Poprzednio pracował jako konsultant w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz jako specjalista ds. badań na Uniwersytecie w Southampton. Ma także doświadczenie w prowadzeniu analiz w projektach badawczych dotyczących ewaluacji polityk społecznych.


 


Katarzyna Archanowicz-Kudelska

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności

Szkoła Główna Handlowa

Psycholożka społeczna i ekonomiczna, dr nauk społecznych w dziedzinie socjologii (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet SWPS). Adiunkt w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Badaczka jakościowa i konsultantka ds. badań jakościowych, moderatorka i trenerka warsztatów. Przez kilkanaście lat pracowała w komercyjnych firmach badawczych, w ostatniej, GfK Polonia, przez 7 lat kierując zespołem badań jakościowych. Jej zainteresowania badawcze to badania społeczne, szczególnie o charakterze jakościowym oraz etyka badań. Pracę doktorską, obronioną w 2017 roku, napisała na temat badań jakościowych i komercyjnych badań rynku i opinii publicznej. Autorka publikacji naukowych i branżowych, oraz wystąpień konferencyjnych łączących wiedzę teoretyczną i praktyczną. Członkini PTS i PTBRiO. W CoMobility odpowiedzialna za badania o charakterze jakościowym.


Nuria Castell

NILU - Norwegian Institute for Air Research

Dr Nuria Castell jest starszym naukowcem w NILU (Norweskim Instytucie Badań Powietrza) i przewodniczy grupie roboczej ds. jakości powietrza w Europejskim Stowarzyszeniu Nauk Obywatelskich. Nuria ma ponad 20-letnie doświadczenie w badaniu zanieczyszczenia powietrza, z naciskiem na monitorowanie i modelowanie jakości powietrza w skali miejskiej i regionalnej. Jej obecne badania koncentrują się na wykorzystaniu nowatorskich technologii monitorowania w celu uzupełnienia istniejących systemów w zakresie charakterystyki i oceny zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jako główny badacz kieruje i angażuje się w projekty interdyscyplinarne w obszarach zmiany zachowań, antropologii społecznej, urbanistyki, projektowania produktów i sztuki. Pasjonuje się procesami współtworzenia i angażowaniem interesariuszy. Bada nowe sposoby wykorzystania nauki obywatelskiej zarówno do monitorowania środowiska, jak i zwiększania działań na rzecz środowiska.

ORCiD

Google Scholar

Personal Website


Arkadiusz Drabicki

Katedra Systemów Transportowych

Politechnika Krakowska

Asystent w Katedrze Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej. W badaniach realizowanych do pracy doktorskiej zajmuje się zagadnieniem modelowania wpływu współczesnych systemów informacji pasażerskiej na decyzje pasażera i funkcjonowanie transportu zbiorowego. Jest zaangażowany w projekty naukowo-badawcze zespołu KST dot. modelowania transportowego, m.in. granty NCBiR. Jest współautorem modelu MTAW, wykorzystywanego do strategicznych analiz transportowych w Warszawie. Współpracował jako konsultant na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy opracowaniu propozycji działań legislacyjnych w zakresie rozwoju zrównoważonej mobilności w Polsce.

Strona personalna


Paweł Gora

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki , Wydział Socjologii

Uniwersytet Warszawski

Matematyk i informatyk, doktorant, naukowiec i nauczyciel akademicki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ma ponad 12 lat doświadczenia w obszarze inteligentnych systemów transportowych. Pracował w projektach dotyczących modelowania i symulacji sieci transportowych, zarządzania ruchem, carpoolingu, bike-sharingu, pojazdów elektrycznych, pojazdów autonomicznych i komunikujących się, inteligentnych systemów transportowych, optymalizacji logistyki. Autor programu do symulacji i analizy ruchu drogowego Traffic Simulation Framework. Twórca i lider grupy badawczej TensorCell zajmującej się optymalizacją złożonych procesów. Współzałożyciel startupu Broomee Technologies tworzącego oprogramowanie do usług vanpooling. Autor prac naukowych publikowanych na najlepszych konferencjach informatycznych i transportowych.

ORCiD

Google Scholar

Personal Website


Katarzyna Górkiewicz

Fundacja "Na miejscu"

Trenerka, koordynatorka projektów i autorka materiałów edukacyjnych. W latach 2016 – 2020 Członkini Rady Programowej Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. W 2018 roku wyróżniona na “Liście 100” – osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych, Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Od piętnastu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury, angażując się w projekty edukacyjne. Była związana z Centrum Nauki Kopernik, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Szkoła z Klasą, Fundacją Nowoczesna Polska i Koalicją Otwartej Edukacji. Realizuje projekty z pogranicza edukacji kulturowej, nauk przyrodniczych i społecznych. Opracowuje autorskie programy szkoleń, jest autorką publikacji dla nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych, w tym licznych materiałów filmowych – animacji i reportaży.


Maciej Grzenda

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska

Maciej Grzenda jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni na Politechnice Warszawskiej (PW). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metod uczenia maszynowego (ML) i analizy danych wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań tych metod w tzw. inteligentnych miastach i systemach produkcyjnych. Opublikował artykuły naukowe m.in. w czasopismach Journal of Intelligent Manufacturing and Data Mining and Knowledge Discovery. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami w środowisku akademickim i branży IT/telekomunikacyjnej oraz certyfikaty PMP i PRINCE2 Practitioner. Jest on przewodniczącym Komisji Programowej kierunku studiów Data Science na PW oraz członkiem Komitetów Programowych międzynarodowych konferencji m.in. PAKDD i IEA/AIE.


ORCiD


Henrik Grythe

NILU - Norwegian Institute for Air Research

Od 2017 r., dr Henrik Grythe jest naukowcem w NILU, Norweskim Instytucie Badań Powietrza. Doktorat z fizyki atmosfery uzyskał na Uniwersytecie Sztokholmskim, gdzie zajmował się problematyką ilościowego określania źródeł emisji, dyspersji i usuwania zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych cząstek aerozolu. Jego obecna praca w NILU obejmuje opracowywanie modeli emisji i modeli atmosferycznych, z głównym naciskiem na ilościowe określanie emisji. Odegrał wiodącą rolę w pracach nad kilkoma nowymi metodami i modelami ilościowego określania emisji gatunków mających wpływ na klimat i zanieczyszczenie powietrza w wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej.


ORCiD

Strona Personalna

Google Scholar


Amirhossein Hassani

NILU - Norwegian Institute for Air Research

Amirhossein Hassani, doktor inżynierii środowiska z doświadczeniem w inżynierii naftowej, jest naukowcem w Norweskim Instytucie Badań Powietrza (NILU). Jego badania koncentrują się na opracowywaniu narzędzi opartych na danych do tworzenia polityki i identyfikowania rozwiązań monitorujących, które wesprą odporność społeczeństw i ekosystemów na przyszłe wyzwania środowiskowe. Interesuje się badaniami z różnych dyscyplin, a w szczególności zastosowaniem Earth System Science Data do rozwiązywania obecnych i przyszłych wyzwań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Wyniki jego badań będą wspierać społeczeństwo, naukę, kształtowanie polityki, a także naukę obywatelską.

ORCiD

Google Scholar


Shahriar Akhavan Hezaveh

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warszawski

Shahriar jest doktorantem Quantitative Psychology and Economics na Uniwersytecie Warszawskim. Jego badania dotyczą strategicznego podejmowania decyzji w warunkach laboratoryjnych i obliczeniowych. Jego pasją jest łączenie psychologii i złożoności obliczeniowej z badaniami ekonomicznymi. W wolnym czasie chodzi do teatru, czyta poezję i spędza czas z przyjaciółmi.


LinkedIn


Szymon Horosiewicz

Urząd Miasta Lublin

Podinspektor w referacie strategii i smart city w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Absolwent kierunków Ekonomia i Gospodarka Przestrzenna na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II. Specjalista ds. inteligentnych projektów w zakresie szeroko pojmowanej mobilności miejskiej. Realizator projektów finansowanych z EIT Urban Mobility, największej europejskiej inicjatywy w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, mającej na celu tworzenie systemowych rozwiązań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej. W pracy zawodowej odpowiedzialny za prace analityczne dotyczące stopnia wdrażania koncepcji smart city w Lublinie, obsługę podmiotów zewnętrznych oraz działania networkingowe o charakterze międzynarodowym.


Joanna Jaczewska

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Gdański

Socjolożka, urbanistka oraz analityczka danych GIS. Pracuje jako asystentka w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania badawcze koncertują się wokół partycypacji społecznej, zrównoważonego rozwoju, walkability oraz jakości życia mieszkańców. Specjalizuje się w analizie danych przy użyciu języka Python i R, prowadzi kursy i szkolenia z zakresu analizy danych przestrzennych w programach QGIS i ArcGIS PRO. Zbierała doświadczenia w pracy w różnych sektorach jako badaczka społeczna i koordynatorka procesów partycypacyjnych. Aktualnie realizuje pracę doktorską w zakresie psychologii środowiskowej badając relacje pomiędzy obiektywnymi atrybutami środowiska zamieszkania a jakością życia.


ORCiD

Google Scholar

ResearchGate


Michał Jakubczyk

Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji

Szkoła Główna Handlowa

Michał Jakubczyk pracuje w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji jako profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu preferencji w odniesieniu do zdrowia oraz ocenie technologii medycznych (HTA). Jest członkiem stowarzyszeń naukowych: EuroQol Group oraz International Academy of Health Preference Research. Jest docenianym wykładowcą uczącym zagadnień związanych z analizą decyzji na poziomie licencjackim i magisterskim oraz studiach MBA. Jest praktykiem HTA: od ponad 10 lat jest współwłaścicielem firmy HealthQuest (http://www.healthquest.pl).

ORCiD

Strona osobista


Magdalena Kubecka

Fundacja “Na miejscu”

Magda Kubecka pracuje jako badaczka miasta, animatorka kultury, inicjatorka działań sąsiedzkich w przestrzeni publicznej. Jest wiceprezeską Fundacji “Na miejscu” która wspiera społeczności lokalne w ulepszaniu przestrzeni publicznych. Jest współzałożycielką “Jak działa miasto”, inicjatywy skupionej wokół edukacji o mieście. Magda jest także redaktorką „Magazynu Miasta”, wykładowczynią w School of Ideas na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi bloga “Miejski Instytut” o miastach, kulturze i innowacjach.


Fundacja “Na miejscu”


Jak działa miasto


Blog


Robert Kunicki

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska

Robert Kunicki zajmuje się obszarem analizy danych i uczenia maszynowego. Prowadzi badania związane z wstępnym przetwarzaniem strumieni danych. Posiada kilkuletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań z obszaru Smart City.


Grzegorz Kula

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warszawski

Ekonomista, adiunkt. Zajmuje się wydajnością sektora publicznego, opodatkowaniem, finansami publicznymi a także starzeniem się populacji. Interesuje się szczególnie lokalnym kontekstem wyzwań starzenia się dla finansów samorządów. Koordynuje działania edukacyjne oparte na badaniach naukowych w sześciu europejskich uczelniach zrzeszonych w sojuszu 4EU+. Związany z Uniwersytetem Warszawskim od pokoleń.

ORCiD

Strona osobista


Marcin Luckner

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska

Marcin Luckner pracuje na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Opublikował około 50 prac z zakresu uczenia maszynowego, rozpoznawania wzorców i sztucznej inteligencji oraz ich zastosowań. Z ramienia ośrodka badań dla biznesów kierował projektami badawczo-rozwojowymi dla biznesu, w tym kilkoma projektami dotyczącymi analizy danych miejskich.

ORCiD

ResearchGate

Google Scholar

LinkedIn


Anna Nicińska

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warszawski

Interesuje się procesem indywidualnego starzenia się z perspektywy ekonomii behawioralnej i instytucjonalnej. Jej badania dotyczą kształtowania się preferencji i nawyków, końca życia, transferów międzypokoleniowych przekazywanych za życia i po śmierci, a także pomocy otrzymywanej od krewnych i osób niespokrewnionych. Obecnie zajmuje się badaniem wpływu komunizmu na postawy i zachowania w późniejszym życiu oraz starzeniem się w mieście.


ORCiD

Strona personalna

LinkedIn


Katarzyna Nosal Hoy

Katedra Systemów Transportowych

Politechnika Krakowska

Adiunkt w Katedrze Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej. W 2015 r. uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Transport. Jej zainteresowania naukowe dotyczą obszarów polityki transportowej, planowania systemów transportowych i zrównoważonej mobilności miejskiej, integracji planowania transportu z planowaniem przestrzennym partycypacji społecznej, przyjazności przestrzeni dla ruchu pieszego oraz równości w transporcie. Brała udział w projektach wdrażanych przez Politechnikę Krakowską, współfinansowanych ze środków UE: CiViTAS CARAVEL, GPS, POSMETRANS, TraCit, CiViTAS CAPITAL, SmartMove oraz U-MOB. Od 2019 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne dla dzieci dotyczące zrównoważonej mobilności w ramach projektu Laboratorium Małego Inżyniera.


Mateusz Pietrkiewicz

Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska

Mateusz Pietrkiewicz jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej (inż., 2017) oraz Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (lic., 2018). W 2020 roku obronił tytuł magisterski na kierunku Data Science na Uniwersytecie w Southampton (Wielka Brytania), a następnie rozpoczął studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Równolegle do działalności studenckiej zdobywał doświadczenie zawodowe pracując dla takich firm jak McKinsey & Company czy Accenture. Obecnie pracuje na stanowisku Data Scientist w EPAM Systems, gdzie zajmuje się budowaniem modeli uczenia maszynowego. Jego głównymi zainteresowaniami naukowymi są modele uczenia maszynowego dla danych strumieniowych i częściowo etykietowanych.


Joanna Rachubik

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warszawski

Doktorantka na międzydziedzinowym programie Quantitative Psychology and Economics prowadzonym łącznie przez wydziały Nauk Ekonomicznych, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowczyni w obszarze ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej oraz nauczycielka akademicka na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Bada, między innymi, podejmowanie decyzji, preferencje, racjonalność i błędy poznawcze. Prowadzi laboratoryjne oraz terenowe eksperymenty ekonomiczne.

Google Scholar

LinkedIn


Satia Rożynek

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warszawski

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie ekonomia i finanse. W swoich badaniach zajmuje się transformacją cyfrową rynku pracy, a w szczególności percepcjami pracowników w obszarze automatyzacji zadań, przyszłości zatrudnienia i doszkalania się. Jej zainteresowania badawcze obejmują także sektor kreatywny, w tym temat ekonomii uwagi w kontekście rozrywki cyfrowej. W CoMobility współpracuje głównie z Anna Nicińską. Analityczka DELab UW.

ORCiD

Google Scholar


Pål Wilter Skedsmo

Fridtjof Nansen Institute

Pål Wilter Skedsmo jest doktorem antropologii społecznej i dyrektorem naukowym grupy badawczej do spraw morskich i polarnych w FNI. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują politykę środowiskową, społeczeństwo obywatelskie, partycypację społeczną, demokratyzację oraz pomoc rozwojową w państwach postsocjalistycznych. Badania Påla Skedsmo koncentrują się głównie na obszarach Armenii, Kaukazu Południowego, Rosji, a ostatnio także Polski. Pål przeprowadził szereg ewaluacji programów realizowanych w ramach norweskich i zachodnich mechanizmów wsparcia w tych regionach, począwszy od programów wymiany kulturalnej, aż po rozmieszczenie personelu bezpieczeństwa w strefach konfliktu. Nowe obszary jego zainteresowań to zarządzanie zasobami genetycznymi roślin na obszarze postradzieckim oraz nowe sposoby przemieszczania się w rozwoju miast.

ORCiD

Twitter


Katarzyna Solecka

Katedra Systemów Transportowych

Politechnika Krakowska

Adiunkt w Katedrze Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej. Jej zainteresowania naukowe oscylują w obszarach związanych z integracja transportu, wielokryterialnym wspomaganiem decyzji, zarządzaniem mobilnością, dostępnością przestrzeni publicznych. W swojej pracy zawodowej zajmuje się również problemami osób o ograniczonej mobilności w transporcie miejskim. Jest autorką/współautorką około 45 artykułów. Brała udział w projektach finansowanych w ramach UE (np. Civitas II – Caravel, SmartMove, POSMETRANS, TraCit, UMOB LIFE, REGIO-MOB). Uczestniczy projekcie nt. “Laboratorium małego Inżyniera”. W swojej pracy zawodowej wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie komputerowe zarówno do planowania transportu jak i do rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych: PTV Visum, AutoCAD, Visual Promethee, Super Decision, Expert Choice, MakeItRational, Electre.


Gabriela Sousa Santos

NILU - Norwegian Institute for Air Research

Gabriela Sousa Santos ukończyła inżynierię środowiska na Uniwersytecie w Aveiro w Portugalii (1998) ze specjalizacją w toksykologii. Posiada tytuł doktora chemii atmosfery uzyskany na Uniwersytecie w Hamburgu (2008). Ma wieloletnie doświadczenie w ilościowym modelowaniu atmosfery. Od 2002 r. pracowała z modelami transportu chemicznego, klimatu i dyspersji. W latach 2009-2013 przebywała w ETH Zurich w Szwajcarii, gdzie zajmowała się aerozolami i problemami klimatycznymi. W lutym 2014 roku została zatrudniona jako pracownik naukowy w NILU i jest członkiem grupy modelującej na Wydziale Przemysłu Środowiska Miejskiego.


Adam Suwiński

Program "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza"

Uniwersytet Warszawski

Menedżer nauki w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Odpowiada za koordynację prac programu w obszarze nauk społecznych. Do jego obowiązków należy monitorowanie realizacji działań i koordynowanie sprawozdawczości w ramach POB V, a także wspieranie zarządzania wybranymi projektami badawczymi.


Andrzej Szarata

Katedra Systemów Transportowych

Politechnika Krakowska

Profesor i dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Autor ponad 90 publikacji naukowych, obejmujących problematykę modelowania podróży i prognozowania ruchu ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy połączeń kolejowych, budowy i eksploatacji modeli symulacyjnych systemu transportowego, badań i analiz ruchu, zachowań komunikacyjnych i problematyki parkowania. Był zaangażowany w wiele projektów finansowanych przez UE, m.in. Civitas Caravel, MAX, Tracit, Posmetrans i GSP. Został wyróżniony Honorową i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej oraz trzykrotnie nagrodą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. W roku 2019 odznaczony odznaką Zasłużony dla transportu RP.

Strona osobista


Michał Szostek

Program "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza"

Uniwersytet Warszawski

Wspiera projekt jako menedżer nauki pracujący w programie “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim. Z wykształcenia jest socjologiem z doświadczeniem w zarządzaniu wiedzą, planowaniu strategicznym i ewaluacji.


Marta Trakul – Masłowska

Fundacja “Na miejscu”

Absolwentka socjologii i politologii, specjalizuje się w tworzeniu dobrych przestrzeni publicznych oraz miejsc i rozwiązań dla aktywnego starzenia się.

Założycielka Fundacji “Na miejscu”, która wspiera społeczności lokalne w ulepszaniu przestrzeni publicznych. Jest współzałożycielką “Jak działa miasto”, inicjatywy skupionej wokół edukacji o mieście.


Fundacja “Na miejscu”


Jak działa miasto


Starszyzna


Michał Wolański

Szkoła Główna Handlowa

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności

Badacz i doradca z dwudziestoletnim doświadczeniem w ekonomice transportu i infrastruktury, zrównoważonej mobilności oraz ewaluacji. Prowadzi własną firmę badawczą Wolański sp. z o.o. i jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta we wiodących instytutach ekonomiki transportu w Wielkiej Brytanii i Australii. Konsultant m.in. Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, polskiego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz współpracownik wiodących międzynarodowych firm doradczych. Współzałożyciel start-upu KOLEO – najlepszej polskiej niezależnej platformy sprzedaży biletów kolejowych. Aktualnie – kierownik projektu wsparcia polskich aglomeracji w przygotowywaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej, na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W wolnych chwilach również kierowca autobusu miejskiego.


Strona personalna

Google Scholar


Dorota Wolińska

Urząd Miasta Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Koordynatorka referatu strategii i smart City w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka publikacji z zakresu problematyki rozwoju przestrzennego i smart city. Odpowiedzialna za przeprowadzanie analiz i ocen sytuacji miasta Lublin w zakresie wykorzystania i wdrażania inteligentnych rozwiązań oraz nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami skupiającymi podmioty działające w obszarze smart city. Realizuje i nadzoruje realizację międzynarodowych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Horyzontu 2020 oraz NCBR, z obszaru inteligentnych rozwiązań miejskich. Zaangażowana w przygotowywanie założeń i aktualizacji dokumentów strategicznych gminy Lublin.

ResearchGate

Strona personalna


Katarzyna Zagórska

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warszawski

Doktoranka i pracownik naukowy w Katedrze Mikroekonomii WNE UW. Od 2014 r. bierze udział w projektach dotyczących zachowań prospołecznych oraz preferencji względem dóbr publicznych i polityk. W badaniach wykorzystuje metody ekonomii eksperymentalnej. Jej zainteresowania badawcze obejmują także behawioralną ekonomię środowiska; interesuje się rolą motywacji, zachęt i informacji w procesach zmian behawioralnych.


ORCiD

ResearchGate

Google Scholar


Jakub Zawieska

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności

Szkoła Główna Handlowa

Dr Jakub Zawieska jest adiunktem w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze obejmują rozwój koncepcji inteligentnego miasta, zrównoważoną mobilność miejską, zachowania transportowe oraz społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Jakub interesuje się także środkami pomiaru i zarządzaniem w zakresie zrównoważonej mobilności, rozwojem inteligentnej mobilności opartej na technologii, a także wdrażaniem przełomowych technologii i innowacyjnych modeli biznesowych w sektorze transportu w miastach. W 2017 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie za rozprawę „Inteligentne miasta w Polsce a cele polityki transportowej Unii Europejskiej”. Rozprawa poruszała potencjalny wpływ rozwiązań w ramach inteligentnych miast na przyszłe poziomy emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem. Rozprawa została wyróżniona m.in. przez European Friedrich-List-Award 2018 i „Dyplomy dla Warszawy” 2017.

ORCiD

Google Scholar


Ewa Zawojska

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warszawski

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują wycenę nierynkową, badanie preferencji konsumenta i – ogólniej – mikroekonomię. W pracy naukowej skupia się na wykorzystaniu narzędzi ankietowych do szacowania nierynkowej wartości dóbr publicznych, a w szczególności na badaniu, jak ulepszyć te narzędzia, by zwiększyć dokładność otrzymywanych oszacowań.

ORCiD

Publons

ResearchGate

Google Scholar


Damian Zięba

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności

Szkoła Główna Handlowa

Asystent w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się głównie analizą danych, statystyką i ekonometrią przy użyciu języka Python i R. Posiada 3-letnie doświadczenie w sektorze transportowym, głównie w projektach zajmujących się optymalizacją różnych elementów procesów logistycznych. Karierę naukową rozpoczynał w DELab UW, gdzie rozwinął zainteresowanie szeroko pojętą cyfryzacją i przedsiębiorczością. Obecnie współpracuje ze startupami, zarówno od strony programistycznej, jak i business development. Naukowo zajmuje się prowadzeniem badań nad dynamiką rynku kryptoaktywów, publikując oraz recenzując w tym obszarze artykuły w renomowanych czasopismach naukowych.

ORCiD

Google Scholar


Robert Żyśko

Urząd Miasta Lublin

Zastępca Dyrektora ds. Strategii, Akademickości i Smart City w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Ukończył studia magisterskie z ekonomii oraz licencjackie z finansów i rachunkowość (specjalność rynki finansowe) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także studia doktoranckie na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Autor publikacji z dziedziny rynków finansowych, rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, strategii i polityk miejskich. Autor oraz współautor kilkunastu dokumentów strategicznych polskich samorządów, w tym najważniejszego dokumentu miasta Lublin – Strategii Lublin 2020. Manager projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”. Sukcesywnie rozwija współpracę pomiędzy miastem i uczelniami wyższymi, włączając lubelskie ośrodki naukowe w wiele projektów strategicznych miasta, w tym te związane z tematyką smart city. Hobbystycznie „po godzinach” inwestor giełdowy. Amator podróży, ogrodnictwa działkowego, a także eksperymentów kulinarnych.


Konsorcjum

Lider Projektu

UW Anna Nicińska
a.nicinska@delab.uw.edu.pl

Partnerzy

NILU Gabriela Sousa Santos
gss@nilu.no
FNI Pål Skedsmo
pskedsmo@fni.no
PW Maciej Grzenda
m.grzenda@mini.pw.edu.pl
SGH Michał Wolański
michal.wolanski@sgh.waw.pl
Fundacja „Na miejscu” Magdalena Kubecka
magda.kubecka@namiejscu.org
Lublin Dorota Wolińska
dorota.wolinska@lublin.eu

Współorganizator

Miasto stołeczne Warszawa

Miasto stołeczne Warszawa

 • Biuro Cyfryzacji Miasta
 • Biuro Infrastruktury
 • Biuro Edukacji
 • Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich
 • Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym
 • Biuro Geodezji i Katastru
 • Biuro Marketingu Miasta
 • Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
 • Biuro Strategii i Analiz
 • Centrum Komunikacji Społecznej
 • Zarząd Dróg Miejskich
 • Zarząd Transportu Miejskiego
 • Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Współpraca

Politechnika Krakowska
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Airly
Svantek
ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.
4sfera
DAWIS IT
CitiesAI
Radio Kampus

Finansowanie

CoMobility korzysta z dofinansowania o wartości 2,05 miliona euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest dostarczenie pakietu narzędzi i metod do współtworzenia zrównoważonej mobilności obszarów zurbanizowanych.

Finansowanie: Fundusze EOG
Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej oraz obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

 1. Innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
 2. Integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 3. Środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 4. Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 5. Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz