Challenges behind sustainable schools commutes: qualitative approach in the urban environment of XXIst century

Mieszkańcy, Badacze, Administracja publiczna
Artykuły naukowe
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Jakuba Zawieski i Katarzyny Archanowicz-Kudelskiej opublikowanym w Transportation Research Procedia
Artykuł przedstawicieli zespołu CoMobility z ramienia SGH dostępny jest pod linkiem ➔ TUTAJ

 

Najważniejsze wnioski:

  • Nawet, gdy dzieci mają stosunkowo dobrą sytuację transportową by dotrzeć do szkoły w sposób zrównoważony (infrastruktura Warszawy pozwala na zrównoważone podróżowanie dzieci do publicznych szkół podstawowych), rodzice często bezrefleksyjnie i z przyzwyczajenia wybierają podrzucenie ich samochodem, nie rozważając innych opcji.
  • Dzieci często opowiadają się za bardziej aktywnym i zrównoważonym transportem do szkoły. Ponieważ rodzice cenią opinie swoich dzieci, dzieci mogą być agentami zmiany. W związku z tym warto wyposażyć je w wiedzę i odpowiednie argumenty, aby mogły przekonać rodziców. Ponadto, przekonania ukształtowane w dzieciństwie mogą głęboko się zakorzenić.
  • Bezpieczeństwo trasy i podróży dziecka do szkoły jest dla rodziców najważniejsze, nie tylko pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także bezpieczeństwa społecznego i epidemiologicznego. Dodatkowo, trasa do szkoły powinna być komfortowa i efektywna.
  • Ważne jest także, aby droga do szkoły była atrakcyjna dla dzieci. Nawet niewielkie i niedrogie zmiany, takie jak malowanie chodnika, aby umożliwić zabawę w drodze do szkoły, mogą znacząco podnieść jej atrakcyjność.
Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz