Quantifying Parking Difficulty with Transport and Prediction Models for Travel Mode Choice Modelling

Mieszkańcy, Badacze, Administracja publiczna
Artykuły naukowe
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Macieja Grzendy, Marcina Lucknera oraz Łukasza Brzozowskiego. Publikacja, która ukazała się po raz pierwszy online 26 czerwca 2023, jest częścią serii Lecture Notes in Computer Science
Artykuł przedstawicieli zespołu CoMobility z ramienia PW dostępny jest pod linkiem ➔ TUTAJ

Poznaj najważniejsze wnioski z artykułu:

  • Decyzja o użyciu samochodu do podróży w mieście jest uzależniona od przewidywanych trudności z parkowaniem.
  • Autorzy proponują metody szacujące trudność znalezienia miejsca parkingowego.
  • Ewaluacja tych metod została przeprowadzona z użyciem różnych klasyfikatorów i danych z dziennika podróży Warszawiaków.
  • Ewaluacja pokazuje, że metody zaproponowane w pracy mogą poprawić dokładność prognozowania wyboru środka transportu.
Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz