Wzorce mobilności i posiadania prywatnych samochodów oraz alternatywnych środków transportu

Mieszkańcy, Badacze, Administracja publiczna
Artykuły naukowe
Zachęcamy do zapoznania się z nowym Working Paper'em Wydziału Nauk Ekonomicznych UW przygotowanym przez członków zespołu CoMobility - Shahriarcha Akhavana, Macieja Grzendę, Annę Nicińską, Joannę Rachubik, Satię Rożynek, Jakuba Zawieskę and Grzegorza Kulę. Artykuł skupia się na Warszawie i Polsce.
Artykuł jest dostępny TUTAJ

 

Najważniejsze wnioski:
  • Mimo że w ostatnich latach Warszawa rozwija się w kierunku zrównoważonej mobilności, liczba samochodów na mieszkańca od lat 90. stale wzrasta. Zmiany w usługach transportu publicznego na przedmieściach dodatkowo nasilają ten trend.
  • W 2020 roku, wskutek dynamicznego wzrostu motoryzacji, Polska uplasowała się na trzecim miejscu w UE pod względem liczby samochodów osobowych na 1000 mieszkańców. Wyprzedziły ją tylko Włochy i Luksemburg.
  • Analiza Badania Budżetów Gospodarstw Domowych z lat 2010-2018 potwierdza stopniowy wzrost liczby samochodów prywatnych na gospodarstwo domowe w Polsce. Liczba rowerów stale oscyluje wokół 1,1 na gospodarstwo, bez znaczących zmian w czasie.
  • Między 2015 a 2022 rokiem nastąpił zauważalny spadek liczby osób poruszających się pieszo oraz wzrost korzystania z transportu prywatnego, przy niewielkim ogólnym spadku korzystania z transportu publicznego i stabilnym poziomie korzystania z rowerów.
  • Nasza analiza podkreśla znaczenie brania pod uwagę wewnętrznych motywatorów i skłonności psychologicznych wraz z poprawami w świadczeniach związanych z komunikacją publiczną, takich jak dostępność i obniżki cen, aby skutecznie wpływać i kształtować zrównoważone nawyki transportowe wśród obywateli.
  • Aby skutecznie kształtować zrównoważone nawyki transportowe wśród obywateli, ważne jest uwzględnienie wewnętrznych motywacji i skłonności psychologicznych. Jest to równie istotne, jak poprawianie świadczeń związanych z komunikacją publiczną, np. dostępności i cen.
Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz