Podsumowanie I rundy badań ankietowych w szkołach podstawowych

Mieszkańcy, Uczniowie i nauczyciele, Badacze
Informacje
Koniec I rundy badań ankietowych w szkołach objętych projektem CoMobility.

W dniach 24.03.2022 – 30.04.2022 odbyły się badania ankietowe we wszystkich trzech szkołach objętych naszym projektem. Celem badań było zebranie danych ilościowych nt. preferencji i wyborów transportowych rodziców dzieci w tych szkołach oraz czynników wpływających na decyzje związane z przemieszczaniem się. Ponadto rodzice wypełniali tzw. „dzienniczek podróży”, w którym opisywali jak przemieszczali się w ostatnim dniu roboczym. Wyniki badań zostaną wykorzystane w dalszych pracach badawczych przewidzianych w projekcie CoMobility m.in. wypracowaniu interwencji wokół szkół mających na celu zmianę w sposobach podróżowania rodziców, tworzeniu modelu ruchu oraz kolejnych rundach badań ankietowych wśród rodziców dzieci szkół podstawowych oraz mieszkańców Warszawy

We wszystkich szkołach ankiety wypełniło łącznie 523 osoby:

  • Szkoła Podstawowa nr 34 im. Stanisława Dubois, na ul. Kruczkowskiego 12B: 113 ankiet
  • Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki, na ul. Kajki 80/82: 170 ankiet
  • Szkoła Podstawowa nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego na ul. Trockiej 4: 240 ankiet

Rys. 1. Liczba wypełnionych ankiet w podziale na lokalizację szkoły, do której uczęszczają dzieci respondentów i płeć respondentów

Liczba wypełnionych ankiet w podziale na szkoły Udział procentowy wypełnionych ankiet w podziale na szkoły
Liczba wypełnionych ankiet w podziale na płeć rodzica Liczba wypełnionych ankiet w podziale na płeć rodzica i szkoły


Najwięcej ankiet wypełnili opiekunowie z  SP 377. Biorąc pod uwagę bezwzględną liczbę wypełnionych ankiet, druga w kolejności była SP 218, jednakże biorąc pod uwagę wskaźnik odpowiedzi (ang. response rate) na drugim miejscu znalazła się  SP 34, która jest najmniej liczną szkołą spośród badanych.

Tabela 1. Liczebność uczniów w poszczególnych szkołach objętych badaniem ankietowym

SZKOŁA LICZBA UCZNIÓW OGÓŁEM WSKAŹNIK ODPOWIEDZI
SP 34 343 32,9%
SP 218 686 24,8%
SP 377 520 46,2%

 

 

 

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz