Doświadczenie Miasta Lublin w tematyce mobilności miejskiej

Badacze, Administracja publiczna
Informacje
Gmina Lublin wspiera merytorycznie projekt CoMobility przekazując swoje doświadczenie z wdrażania projektów z zakresu nowoczesnych rozwiązań dla transportu w postaci szkoleń i konsultacji dla pozostałych członków konsorcjum.

Priorytety rozwoju Gminy Lublin w zakresie wdrażania koncepcji smart city dotyczą w dużej mierze aspektów związanych z mobilnością miejską. Oprócz dużych projektów inwestycyjnych w postaci modernizacji systemu komunikacji publicznej, rozbudowy infrastruktury towarzyszącej czy zakupu nowoczesnych pojazdów spełniających aktualne normy emisyjne, Gmina Lublin zdobyła również doświadczenie przez partycypowanie w innowacyjnych projektach o zasięgu międzynarodowym, będąc przy tym doskonałym partnerem do testowania nowych rozwiązań. 

Przeczytaj więcej o projektach realizowanych przez Gminę Lublin w poniższym artykule:

Artykuł_Lublin_bez

 

Pobierz artykuł

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz