O pomiarach z użyciem niskobudżetowych czujników

Badacze, Administracja publiczna
Informacje
Pomiary jakości powietrza z wykorzystaniem niskobudżetowych czujników stają się coraz bardziej popularne. Także w CoMobility monitorujemy stan powietrza przy użyciu tej nowatorskiej metody. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o pozytywnych aspektach takiego rozwiązania, a także o wyzwaniach, które stoją przed naukowcami.

Zdjęcie wykonane przez współpracującą w CoMobility firmę Airly, która dostarczyła czujniki i dokonuje pomiarów.

Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z pogarszającej się jakości powietrza wymaga regulacji i działań dopasowanych do specyfiki obszaru. Czujniki instalowane przez odpowiednie organy podlegają regulacjom, a dostarczane informacje zazwyczaj cechują się wysoką jakością. Upowszechnianie się niskobudżetowych czujników zagęszcza sieć punktów monitorowania, co może usprawnić proces dobierania kroków strategicznych dla danego obszaru. Jednak pomimo zalet – lepszej dostępności, niższego kosztu i łatwości implementacji, jakość pomiarów niskobudżetowych czujników wymaga weryfikacji. Czujniki niskobudżetowe z reguły są mniej wrażliwe i precyzyjne, a odczyty poszczególnych związków chemicznych mogą być mniej szczegółowe. Jednakże, przy odpowiednich metodach kalibracji i korekty, pomiary z takich urządzeń istotnie się polepszają i uzupełniają tradycyjne metod pomiaru.
Podczas modelowania środowiskowego w CoMobility stosujemy rygorystyczne procedury kontrolowania jakości pomiarów z niskobudżetowych czujników jakości powietrza.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportów o czunikach niskobudżetowych przygotowanych między innymi przez ekspertów z NILU, w tym członkinię naszego konsorcjum Nurię Castell:
1. Low-cost sensors and networks. Overview of current status by the Norwegian Reference Laboratory for Air Quality. link
2. An Update on Low-cost Sensors for the Measurement of Atmospheric Composition. link

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz