Ostatnie wyjazdy konferencyjne projektu

Badacze
Wydarzenia
Zespół CoMobility na konferencjach mobil.TUM i IDA 2024

W kwietniu tego roku trzech członków projektu CoMobity wzięło udział w międzynarodowej konferencji mobil.TUM 2024 organizowanej przez Politechnikę w Monachium w dniach 10–12 kwietnia a przedstawiciele Politechniki Waraszwskiej zaprezentowali wyniki badań na International Symposium on Intelligent Data Analysis (IDA) w Sztokholmie, która miała miejsce w dniach 24-26.04.2024.. Wydarzenia przyciągnęły badaczy i specjalistów z różnych dyscyplin, którzy pracują nad tematami związanymi z przyszłością mobilności i przestrzeni miejskiej. Konferencja IDA stanowi jedną z ważnych europejskich konferencji poświęconych nowym koncepcjom w obszarze analizy danych.

Joanna Rachubik z naszego zespołu UW przedstawiła jeden z wątków naszych badań, który skupiał się na opracowaniu metody pozwalającej na badanie nierówności w jakości powietrza i dostępie do szkół komunikacją miejską dla wszystkich dzieci rozpoczynających naukę w publicznej szkole podstawowej i mieszkający w Warszawie. Henrik Grythe z NILU mówił o wpływie zachowań rodziców za kierownicą podczas przywożenie i odbierania dzieci ze szkoły samochodem na jakość powietrza na terenie szkoły. Informacje zwrotne od uczestników konferencji były konstruktywne i docenione, co pomogło w udoskonaleniu ostatecznych wersji artykułów naukowych.

Maciej Grzenda z Politechniki Warszawskiej przedstawił referat pt. Hybrid Ensemble-Based Travel Mode Prediction zawierający propozycję nowej metody przewidywania wyborów środka transportu bazująca na wykorzystaniu grupy modeli klasyfikacyjnych, podlegających zmianom wprowadzanym w reakcji na zmiany w danych kolejnych przykładów podróży w przestrzeni miejskiej. Zaproponowana metoda ma na celu detekcję zmian preferencji  mieszkańców dotyczących użycia poszczególnych środków transportu, jak również zmian w charakterystyce realizowanych podróży. Współautorami pracy są Paweł Golik oraz Elżbieta Sienkiewicz.  Z wynikami przedstawionymi pracy można zapoznać się również w publicznie dostępnym opracowaniu pod adresem https://arxiv.org/abs/2404.14017.

Konferencje te była dla ostatnią okazją naszego zespołu do nawiązania kontaktu z szerszą społecznością akademicką i poznania różnych perspektyw na naszą pracę. Było to cenne doświadczenie, które wzmocniło nasze zrozumienie i będzie podstawą naszych przyszłych wysiłków.

Dziękujemy organizatorom za organizację tych wydarzeń i nie możemy się doczekać uczestnictwa w podobnych forach, aby kontynuować naukę i dzielić się postępami naszych badań w przyszłych projektach badawczych.

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz