Spotkanie CoMobility

Mieszkańcy, Uczniowie i nauczyciele, Badacze, Administracja publiczna
Wydarzenia
Trzy dni spotkań projektowych w Warszawie były nie tylko szansą na merytoryczne dopracowanie planowanych działań, ale także na lepsze zapoznanie się.

W pierwszym dniu spotkania projektowego rozmawialiśmy o szczegółach i powiązaniach między modelami machine learningowymi, ruchu i środowiska. Duże zaangażowanie zespołów z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej i NILU pozwoliło dotrzeć do sedna stojących przed nami wyzwań.

Drugi dzień spędziliśmy na omawianiu licznych badań jakościowych i ilościowych przewidzianych przez zespół SGH i UW, a także na zgłębianiu planów edukacyjnych przygotowanych przez zespół z Fundacji “Na miejscu”. Swoją prezentację przedstawili także członkowie konsorcjum z FNI i Miasta Lublin. Za udział w spotkaniu dziękujemy także przedstawicielom Miasta stołecznego Warszawa i firm Svantek, Airly oraz PTV. Szczególne podziękowania ślemy do Agaty z Pogotowia Facylitacyjnego za usprawnienie poruszania się w bardzo złożonych tematach.

W ostatnim dniu odbyło się posiedzenie Project Steering Group.

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz