ORD w otoczeniu szkół

Mieszkańcy, Administracja publiczna
Informacje
Aby mobilność wokół szkół mogła być bardziej zrównoważona konieczne są zmiany infrastrukturalne. Dlatego dla każdej lokalizacji powstały projekty organizacji ruchu drogowego.

Zespół z Politechniki Krakowskiej – studentki i studenci przy wsparciu Arkadiusza Drabickiego – przygotowali szczegółowe rozwiązania mogące polepszyć sytuację w okolicy szkół, którymi zajmujemy się w projekcie. Pomysły konsultowane były z urzędnikami, a następnie przygotowane w formie projektów organizacji ruchu drogowego. Po serii uwag i pytań od różnych jednostek w ramach urzędu miasta czy policji, projekty przybrały ostateczny kształt.

Projekt dla Wawra jest w trakcie realizacji, remont planowany jest na II kwartał 2024 roku. Zakłada on:
− zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności niechronionych uczestników: pieszych i rowerzystów,
− polepszenie warunków dojścia dzieci do szkoły pod kątem bezpieczeństwa oraz atrakcyjności, uspokojenie ruchu drogowego, jednocześnie bez wprowadzania środków istotnie utrudniających przejazd,
− minimalizację zidentyfikowanych utrudnień w ruchu lokalnym,
− podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy.

Projekty można otworzyć klikając w link do folderu ORD (tutaj)

Po kilku miesiącach od złożenia projektów do urzędu okazuje się, że także pomysły dla pozostałych lokalizacji mogą się dalej rozwijać, by wreszcie ujrzeć światło dzienne.

 

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz