Grupy fokusowe w szkołach

Mieszkańcy, Uczniowie i nauczyciele, Badacze
Informacje
W październiku odbyły się zogniskowane dyskusje grupowe z rodzicami dzieci uczących się w szkołach CoMobility. Zebrane dane posłużą do opracowania jakościowych wniosków i wspomogą konstrukcję ilościowego kwestionariusza.

Wybór szkół, nieprzypadkowy i planowany, okazał się bardzo trafny. To trzy różne placówki, znajdujące się w odmiennych lokalizacjach i charakteryzujące się odmiennymi zwyczajami transportowymi w codziennym przemieszczaniu się po mieście, zarówno dzieci jak i ich rodziców. Do wywiadów zaprosiliśmy rodziców (obu płci), których dzieci uczęszczają do, wytypowanych wcześniej w projekcie, szkół podstawowych. Byli to zarówno rodzice i opiekunowie dzieci młodszych, z klas 1-3, jak i tych starszych 4-8.

Dwie grupy fokusowe udało nam się przeprowadzić w szkolnej sali lekcyjnej. Następne, z powodu zagrożenia covid-19, odbyły się zdalnie. Każda z grup moderowana była przez doświadczoną i profesjonalna moderatorkę, wg ustalonego wcześniej scenariusza wywiadu i trwała około dwóch godzin. Było ciekawie, wartościowo i emocjonująco, a co najważniejsze, dzięki przeprowadzonym wywiadom, otrzymaliśmy cały ogrom wartościowego materiału badawczego do pogłębionych analiz, który już zaczęliśmy opracowywać.

W ogólnie zabieganym świecie nie było łatwym zadaniem zgromadzić grupy rodziców w jednym czasie i miejscu, tym bardziej dziękujemy tym, którzy zgodzili się poświecić nam swój czas i uczestniczyć w prowadzonych przez nas dyskusjach. Z relacji badanych wiemy, że także miło wspominają te spotkania: „Czuliśmy się świetnie. Nie przypuszczałem, że tak szybko miną te dwie godziny i że transport i mobilność to tak zajmujące tematy…” powiedział jeden z ojców,  „Mam nadzieję, że nasz głos i opinia się przyda i nastąpią zmiany na lepsze, będziemy ich wyczekiwać”, dodała inna uczestniczka. Tak, my badacze również  jesteśmy przekonani, że było warto przeprowadzić te rozmowy. Spodziewajcie się pierwszych rezultatów na początku 2022 roku!

Grupy fokusowe zamykają jakościowe analizy (na które składały się także  indywidualne wywiady z ekspertami oraz panele eksperckie) i posłużą do opracowania jakościowych wniosków oraz wspomogą konstrukcję ilościowego kwestionariusza w dalszej części projektu.

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz