Badania jakościowe

Mieszkańcy, Badacze
Informacje
Kolejny etap badań jakościowych w realizacji

W naszym projekcie zbieramy i analizujemy dane jakościowe, aby lepiej zrozumieć konkretne aspekty zachowań transportowych. Wstępne wyniki analizy ilościowej wykazały, że kobiety są skłonne korzystać z alternatywnych środków transportu wobec własnego samochodu istotnie częściej niż mężczyźni. Przeprowadzone przez Katarzynę Archnowicz-Kudelską wywiady pomogą nam lepiej zrozumieć, co kryje się pod tą obserwacją i jak należy ją interpretować. Dane już zebrane, analiza przed nami. Dostarczy nam cennej wiedzy, przydatnej w wypracowaniu skutecznych rozwiązań zrównoważonej mobilności.

Poniżej kilka zdjęć z pracowni badawczej, gdzie wszystko w pełnej gotowości czeka na przyjęcie gości, którzy zgodzili się podzielić z nami swoimi doświadczeniami.

fot. Katarzyna Archanowicz-Kudelska

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz