Ostatni etap pomiarów jakości powietrza

Mieszkańcy, Uczniowie i nauczyciele, Badacze
Informacje
Kończymy pomiary jakości powietrza w trzech szkołach projektowych

Ostatnie pasywne czujniki mierzące stężenie dwutlenku azotu w otoczeniu szkół projektowych i wewnątrz niej zebraliśmy 10 października z pomocą dr. Michała Chilińskiego z Wydziału Fizyki UW. Prześlemy je teraz do laboratorium w celu odczytania pomiaru i wykorzystamy do lepszego poznania jakości powietrza na badanych obszarach oraz oceny jakości pomiarów z naszych podstawowych narzędzi pomiarów, czyli nisko-kosztowych czujników firmy Airly. Pasywne czujniki obejmują trzy dodatkowe punkty pomiarowe oprócz tych, w którym przez ostatnie dwa lata szkolne działały zasilane prądem czujniki monitorujące stężenie dwutlenku azotu, ozonu oraz pyłów zawieszonych.

Zdemontowaliśmy też czujniki zasilane prądem w celu przeprowadzenia eksperymentu zwanego kolokacją. Przez najbliższe tygodnie wszystkie czujniki używane wcześniej w szkołach umieścimy w jednej, tej samej lokalizacji. Oprócz nich włączymy do eksperymentu nowy czujnik, nie używany wcześniej do żadnych pomiarów. Na koniec porównamy uzyskane wyniki z wszystkich urządzeń, żeby potwierdzić że wskazują takie same wartości stężeń dwutlenku azotu, ozonu oraz pyłów zawieszonych.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Wydziałowi Fizyki UW za wsparcie w przeprowadzeniu tego eksperymentu.

 

fot. Anna Nicińska

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz