Współpraca Lakes Connect, Akademickiej Warszawy i zespołu CoMobility

Badacze, Administracja publiczna
Warsztaty
Wymiana doświadczeń we współpracy między administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i samorządami na Uniwersytecie Warszawskim

Na początku lutego zespoły złożone z naukowczyń, pracowników i pracowniczek samorządów i organizacji pozarządowych z tych trzech projektów spotkali się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, aby podzielić się doświadczeniami zdobytymi we współpracy między sektorami, której celem jest poprawa środowisk lokalnych. Mówiliśmy dużo o mikroplastiku, jakości powietrza, dostępności usług publicznych i jeszcze więcej o ogromnym potencjale tego rodzaju współpracy. Wymieniliśmy się wnioskami, jakie wyciągnęliśmy z porażek i trudności napotkanych w przeszłych zadaniach, aby na przyszłość jeszcze lepiej i skuteczniej realizować kolejne wspólne projekty.

Więcej o wydarzeniu i projekcie na stronie Lakes Connect.

 

fot. Piotr Waszkiewicz, Anna Nicińska

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz