Pomnik Hulajnożystki

Mieszkańcy, Uczniowie i nauczyciele, Administracja publiczna, Biznes
Informacje
Chcemy być widoczni w okolicy szkoły. Żeby kierowcy i inni wiedzieli, że spędzamy tu dużo czasu, codziennie przechodzimy tu przez ulicę. To jest też nasz teren, Wymyśliliśmy, że powstanie tu coś takiego jak Strefa Monitorowana przez Dzieci - mówią uczennice i uczniowe SP nr 377 biorący udział w Laboratoriach Miejskich. To oni byli pomysłodawcami Pomnika Hulajnożystki, który właśnie stanął na warszawskim Targówku jako symbol prawa dzieci do bezpiecznego przemieszczania się po mieście.

Pomnik, podobnie jak inne zmiany dotyczące podniesienia bezpieczeństwa i widoczności wokół trzech szkół podstawowych w stolicy powstał w wyniku długiego procesu, w który zaangażowane były nie tylko dzieci, ale także nauczyciele, dyrekcja, rodzice, urzędnicy, aktywiści miejscy, przedstawiciele biznesów lokalnych i inni mieszkańcy. Najpierw uczniowie klas drugich i trzecich prowadzili badania i obserwacje wokół szkół, sprawdzali wyniki pomiarów hałasu, jakości powietrza, natężenia ruchu z czujników zamontowanych wokół szkoły, analizowali dane. Następnie zdiagnozowali największe przeszkody utrudniające rodzinom pozostawienie samochodów i ekologiczne docieranie do szkoły. Wreszcie zaczęli szukać sposobów, by zachęcić dzieci i rodziców do i codziennych podróży piechotą, autobusem, rowerem lub hulajnogą. Podniesienie bezpieczeństwa drogowego jest jednym z głównych postulatów.

Jedno z dzieci stwierdziło w pewnym momencie, że takie ekologiczne docieranie do szkoły wymaga nieraz prawdziwego bohaterstwa. Wtedy ktoś inny powiedział, że codziennie dociera hulajnogą i że powinni mu postawić pomnik.Pomysł bardzo spodobał się innym uczniom, bo wydawał się nieco szalony. Spodobał się jednocześnie także wielu dorosłym, którzy widzieli w nim ważne przesłanie. Zespół Fundacji Na miejscu postanowił, że spróbuje go wdrożyć. „Dzieciom zależało na zamanifestowaniu swojej obecności w przestrzeni publicznej. Hulajnożystka ma nie tylko ostrzegać, że w okolicy obecne są dzieci. To także promocja mikromobilności jako takiej, w której dzieciaki się przecież specjalizują – mówią edukatorka z Fundacji Na miejscu.

Na pomniku znalazła się postać dziecka na hulajnodze. Nieprzypadkowo jest to dziewczynka. Badania (na przykład prowadzone w ramach miejskiego programu „Droga na szóstkę”) pokazują, że choć stopień mikromobilności dziewczynek i chłopców do około 8 roku życia jest podobny, od w pewnym momencie w grupie dziewcząt znacząco maleje. Warto więc stworzyć warunki, aby dziewczyny nie rezygnowały tak często z przemieszczania się rowerem czy hulajnogą. W odsłonięciu pomnika uczestniczyli uczennice i uczniowie ze szkoły, nauczyciele, dyrekcja, a także przedstawiciele Biura Infrastruktury m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Targówek z burmistrz Małgorzatą Kwiatkowską na czele.

Pomnik ten powstał w wyniku wielowymiarowej współpracy Fundacji Na miejscu z partnerami z projektu CoMobility, m.st. Warszawa i Szkołą Podstawową nr 377 im. majora H. Dobrzańskiego „Hubala” w Warszawie. Autorem pomnika oprócz dzieci jest artysta Robert Czajka.

Artykuł o Pomniku Hulajnożystki pojawił się w Gazecie Wyborczej. Radio Nowy Świat przygotowało reportaż “Czy miasto to przestrzeń przyjazna dzieciom”.

fot. Maciej Eichelberger

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz