Kolejna runda badania DCE w CoMobility

Mieszkańcy, Badacze, Administracja publiczna
Informacje
W maju 2023 r. rozpoczęliśmy drugą rundę badania DCE w projekcie CoMobility!

Poprzednie badanie przeprowadziliśmy w 2022 roku. Metoda DCE (ang. discrete choice experiment) umożliwia poznanie preferencji badanych poprzez przedstawienie im hipotetycznych sytuacji wyboru środka transportu. Opcje są opisane różnymi wartościami atrybutów. Na podstawie deklarowanych wyborów oraz przy przyjęciu teoretycznego modelu, który opisuje zależność wyborów od istotności poszczególnych atrybutów, możliwe jest oszacowanie ważności tych atrybutów. Koordynacją badań DCE zajmują się Jakub Zawieska i Michał Jakubczyk ze Szkoły Głównej Handlowej we współpracy z certyfikowaną firmą badawczą ARC. Czekamy na wyniki!

 

 

 

 

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz