REALLOCATE – kolejny projekt partnerów CoMobility

Mieszkańcy, Uczniowie i nauczyciele, Badacze, Administracja publiczna
Informacje
Wśród 37 partnerów projektu REALLOCATE znajdziemy Fundację "Na Miejscu" i Zarząd Dróg Miejskich m.st. Warszawy!

Konsorcjum REALLOCATE, koordynowane przez University College Dublin, to międzynarodowy zespół 37 partnerów z 12 krajów Europy, łączący władze lokalne, uczelnie, firmy doradcze, stowarzyszenia transportowe i organizacje non-profit. Dzięki zróżnicowanej wiedzy i doświadczeniu, konsorcjum efektywnie dąży do realizacji ambitnych celów w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej.

Łączny budżet projektu REALLOCATE to 11 998 600 €, z czego 309 555 € to kwota dofinansowania dla m.st. Warszawy. Projekt rozpoczął się 1 maja 2023 r. i potrwa do końca kwietnia 2027 r.

Przeczytaj więcej na:

stronie projektu REALLOCATE

stronie Fundacji “Na miejscu”

stronie ZDM

Gratulujemy!

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz