World Urban Forum z udziałem CoMobility

Mieszkańcy, Uczniowie i nauczyciele, Badacze, Administracja publiczna
Wydarzenia, Informacje
Tuż przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego, Magda Kubecka z Fundacji "Na miejscu" wzięła udziała w World Urban Forum organizowanym w Katowicach.

Jako panelistka w sesji “Ulice dla dzieci jako narzędzie tworzenia zrównoważonych miast”, Magda opowiadała o doświadczeniach projektowych we włączaniu dzieci w procesy badawcze, a także odpowiadała na pytania dotyczące badań jakości powietrza. Dyskusja o zrównoważonym mieście, która postawiła dzieci i uczniów w centrum, była angażująca zarówno dla panelistów, jak i publiczności.

Magda Kubecka relacjonowała także zespołowi CoMobility wypowiedzi innych prelegentów i prelegentek:

  • “Maimunah Mohd Sharif, przewodnicząca UN Habitat (podsekretarz generalny), mówiła o wyjątkowej dostępności tegorocznego World Urban Forum – infrastrukturalnie, pod względem tłumaczeń (także na język migowy), a także pod kątem parytetu – 54 procent speakerów to kobiety. Jej wykład dotyczył rosnących nierówności w miastach na świecie, a także wyzwań w kontekście dostępu do edukacji. Mówiła też o dobrych i bezpiecznych przestrzeniach publicznych, które są ważnym celem dla miast UN Habitat.”
  • “Claudia Lopez Hernandes, burmistrzyni Bogoty, mówi o swojej wizji Miasta Opiekuńczego: Nie chodzi o budowanie nowych budynków, szpitali, czy domów opieki. Chodzi o uruchomienie istniejących zasobów, umożliwienie ludziom dotarcia na miejsce. Chodzi o danie szansy kobietom, na przykład młodym matkom, na wyjście z domu i odciążenie ich w opiece nad dziećmi

Zobacz zdjęcia z World Urban Forum (fot. Magda Kubecka) poniżej.

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz