Okrągłe Stoły

Mieszkańcy, Uczniowie i nauczyciele, Badacze, Administracja publiczna
Wydarzenia
Do Okrągłych Stołów zaprosiliśmy osoby z urzędów oraz ze świata nauki, by wspólnie z dziećmi, po partnersku porozmawiać o tym, jak ulepszać nasze miasto.

W ramach Laboratoriów Miejskich uczennice i uczniowe wybranych klas 2 i 3 wspólnie z naukowcami, nauczycielami i rodzicami badali okolice swojej szkoły podstawowej i to, jak może wyglądać ich codzienna droga do tej placówki. Następnie wypracowywali rozwiązania, aby codzienne podróże mogły być ekologiczne, bezpieczne, zdrowe i przyjemne. Część z pomysłów udało się wdrożyć testowo, jednak wiele z nich dotyczy długofalowych i zakrojonych na szerszą skalę zmian. 

Półtora roku intensywnej pracy młodych mieszkanek i mieszkańców pod kierunkiem doświadczonych badaczek i edukatorek pozwoliło im stać się ekspertkami i ekspertami od zrównoważonej mobilności, szczególnie w kontekście ich najbliższej okolicy. Szkoda byłoby z tej ekspertyzy nie skorzystać. Stąd pomysł zorganizowania Okrągłych Stołów z władzami dzielnicy oraz naukowcami, aby rozmawiać o przyszłości miasta z grupami najbardziej zainteresowanymi, młodymi ludźmi, których ta przyszłość dotyczy. 

Pierwszy z nich odbył się w Szkole Podstawowej nr 377  z udziałem dzieci, nauczycieli, dyrekcji szkoły oraz przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Targówek. Dzieci dzieliły się swoją perspektywą i pomysłami, zaś urzędnicy mieli okazję wyjaśnić dzieciom, jak pomysły na zmianę otoczenia szkoły mogą być realizowane przy pomocy administracyjnych procedur. Wspólnie wypracowali postulaty związane ze zrównoważoną mobilnością w ich dzielnicy. Kolejny Okrągły Stół odbył się na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 215 w Wawrze oraz przedstawicieli świata nauki z UW oraz Politechniki Warszawskiej. Była to okazja do analizy wyników badań prowadzonych przez młodych badaczy oraz przez zawodowych badaczy wokół szkoły.

Okrągłe Stoły zamykają cykl działań w tych szkołach. Nie mogło zabraknąć podziękowań oraz wręczania certyfikatów po dwóch latach intensywnej i owocnej współpracy.

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz