Nowy projekt członków zespołu CoMobility

Mieszkańcy, Uczniowie i nauczyciele, Badacze, Administracja publiczna
Informacje
Współpraca w CoMobility przekłada się na nowe naukowe projekty!

Arkadiusz Drabicki (PK) we współpracy z Henrikiem Grythe (NILU) rozpoczęli współpracę w projekcie “Suburban dream vs. climate-friendly transport? Environmental sustainability of urban sprawl development of Polish cities”. Dwa lata prac badawczych zostaną sfinansowane przez fundusze EOG i fundusze norweskie. Więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronie NILU.

“Projekt ma przełożyć się na nowatorskie wsparcie badawcze dla decydentów w rozumieniu wzajemnych powiązań pomiędzy użytkowaniem ziemi a transportem oraz wynikającymi z tego emisjami z ruchu, ku poprawieniu jakości powietrza i złagodzeniu zmian klimatycznych.” Zachęcamy do zapoznania się z nowym przedsięwzięciem w tematyce zbliżonej do projektu CoMobility!

 

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz