Badania ruchu w ramach CoMobility

Mieszkańcy, Uczniowie i nauczyciele
Wydarzenia, Informacje
W listopadzie i grudniu br. zrealizowaliśmy już pierwsze badania i obserwacje ruchu drogowego w okolicach szkół objętych projektem CoMobility.

Głównym celem badania jest określenie natężenia ruchu na ulicach lokalnych wokół szkół i czasu postoju parkujących samochodów. Zwracamy uwagę na godziny największego ruchu, zarówno rano jak i po południu, kiedy szczególnie ważne w obserwacjach są kwestie bezpieczeństwa ruchu wokół szkół. Wyniki tych badań pozwolą przeanalizować natężenie ruchu samochodowego w pobliżu szkół, a także to, jaki jest udział podróży samochodami do (i ze) szkół. Będziemy mogli lepiej zrozumieć, jaki jest wpływ ruchu drogowego na jakość powietrza w okolicach szkół i jakie znaczenie ma liczba i długość postojów samochodowych pod samymi szkołami.
Dane z badań ruchu będą ważnym wkładem do dalszych badań CoMobility, na podstawie których dopracujemy modele do analiz transportowych i środowiskowych. Pomiary będą realizowane cyklicznie w kolejnych miesiącach, dzięki czemu uzyskamy obserwacje i analizy ruchu z różnych pór roku.

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz