Prezentacja badania DCE zespołu CoMobility

Mieszkańcy, Badacze, Administracja publiczna
Informacje
W dniu 18 kwietnia 2023 r., na seminarium platformy "Ekonomia i zarządzanie sektorami logistyki i mobilności", Michał Jakubczyk zaprezentował wyniki badań przeprowadzonych metodą DCE (ang. discrete choice experiment) w projekcie CoMobility. Michała wspomagał Jakub Zawieska, kierownik projektu CoMobility ze strony Szkoły Głównej Handlowej.

Spotkanie online zostało zorganizowane przez prof. dr hab. Wojciecha Paprockiego, dyrektora Instytutu Transportu i Mobilności, oraz dr hab. prof. WSL Arkadiusza Kawy, dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz w Poznańskim Instytucie Technologicznym.

W metodzie DCE poznajmy preferencje badanych poprzez przedstawianie im różnych hipotetycznych sytuacji wyboru, w których dostępne opcje określone są różnymi wartościami atrybutów. Na podstawie deklarowanych wyborów (przyjmując teoretyczny model opisujący, jak wybory zależą od istotności poszczególnych atrybutów – najczęściej tzw. model użyteczności losowej, ang. random utility theory), można oszacować ważność poszczególnych atrybutów. Tym razem celem badania było określenie preferencji wobec różnych typów środków transportu w Warszawie. Wystąpienie spotkało się z ciepłym przyjęciem, a po prelekcji odbyła się owocna dyskusja.

Kolejne wystąpienie już za miesiąc – 23 maja Marcin Grzenda z Politechniki Warszawskiej opowie o modelowaniu matematycznym i uczeniu maszynowym, które również wykorzystywaliśmy w ramach projektu CoMobility.

 

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz