Zaczynamy działać w szkołach

Uczniowie i nauczyciele
Informacje
O projekcie dla Rodziców

PROJEKT COMOBILITY I LABORATORIA MIEJSKIE

Celem projektu Co-designing Inclusive Mobility (CoMobility) jest przeprowadzenie analizy postaw i zachowań mieszkańców Warszawy i okolic, aby poznać przeszkody i możliwości mobilności innej niż z wykorzystaniem prywatnego samochodu. Kluczowym etapem jest wypracowanie rozwiązań, które ułatwią i zachęcą ludzi do komunikacji pieszej, rowerowej lub komunikacją publiczną.

Rozwiązania będą oparte na danych zastanych oraz danych zebranych podczas prac badawczych, a także na wynikach modelowania emisji i ruchu z wykorzystaniem nowoczesnych technik analizy danych, w tym sztucznej inteligencji.
Sednem CoMobility jest proces współtworzenia (ang. co-design) tj. poszukiwanie, testowanie i wprowadzenie rozwiązań w ścisłej współpracy z mieszkańcami, urzędami miasta i przedsiębiorstwami, oraz innymi interesariuszami na każdym etapie prac. Nasz zespół tworzą naukowcy z trzech warszawskich uczelni (Uniwersytet, Politechnika i Szkoła Główna Handlowa), fizycy i antropologowie z Norwegii, a także członkowie warszawskiej organizacji pozarządowej „Na miejscu”, oraz przedstawiciele miasta Lublin. Naszymi warszawskimi doświadczeniami i wynikami badań planujemy dzielić z samorządami i innymi miastami w Polsce, a efekty badania, w tym zintegrowany model transportowo-środowiskowy i opis procesu współtworzenia nowych rozwiązań transportowych, będą ogólnodostępne.

Częścią badawczego projektu jest praca ze szkołami w formule LABORATORIÓW MIEJSKICH, do których zapraszamy klasę Państwa dziecka.

Laboratoria Miejskie to cykl działań edukacyjnych i badawczych związanych z tematyką mobilności i transportu w mieście, klimatu i ekologii oraz bezpieczeństwa.

Dla uczniów jest to okazja do nauki poprzez zabawę i eksperyment – np. nauka matematyki poprzez liczenie kroków lub mierzenie czasów przejścia od przystanku do szkoły, nauka przyrody poprzez empiryczne sprawdzanie jakości powietrza i natężenia hałasu czy też wcielanie się w rolę młodych urbanistów i planistów podczas warsztatów miejskich. Najaktywniejsze grupy uczniów będą miały szansę na udział w dodatkowych atrakcjach, np. ciekawej wycieczce na terenie Warszawy.

Jest to także krok do zadbania o otoczenie i bezpieczeństwo szkoły. Każda szkoła zostanie wyposażona w czujniki badające jakość powietrza i natężenie hałasu. Zbierane dane będą monitorowane i analizowane przez badaczy norweskich oraz wykorzystywane w projekcie. Długofalowo zależy nam na poprawie jakości powietrza i obniżenia poziomu hałasu w okolicy szkół poprzez wypracowanie zrównoważonych i ekologicznych modeli transportowych.

Jakie konkretnie działania będą prowadzone w Państwa szkole?

  • regularne warsztaty w szkole prowadzone ze wsparciem nauczycieli. Zakładają prowadzenie eksperymentów i wymyślanie rozwiązań związanych m.in. z ekologicznym przemieszczaniem się, badaniem jakości powietrza, bezpieczeństwem w mieście. Pomysły będą dalej rozwijane i część z nich może zostać wdrożona w szkole i jej otoczeniu
  • akcje ogólnoszkolne i tzw. interwencje działania akcyjne lub długofalowe angażujące uczniów klas I-III lub całą społeczność szkolną; to przede wszystkim wprowadzanie w życie konkretnej zmiany w/wokół szkoły, np. dodatkowe przejście dla pieszych, reorganizacja ruchu drogowego, akcje rowerowe, gry terenowe, działania edukacyjne związane z tematem mobilności, środowiska i miasta. W tych działaniach zakładamy bliską współpracę z dedykowanymi biurami Urzędu Miasta st. Warszawy.
  • badania socjologiczne z udziałem rodziców – szerokie grono rodziców bierze udział w badaniu ankietowym na początku i na końcu projektu; wybrana grupa ok. 20 rodziców bierze udział w wywiadzie grupowym.
  • grupa ekspercka współtworząca rozwiązania dla szkoły – toczące się już poza szkołą spotkania (fizyczne lub on-line), w trakcie których grupa ekspertów będzie wypracowywać rozwiązania zrównoważonej mobilności dla szkoły i które potem będą testowane w szkole i jej okolicy (np. wydłużenie świateł zielonych na przejściach dla pieszych, spowalniacze ruchu na ulicach otaczających szkołę; bezpieczna i atrakcyjna ścieżka dojścia od przystanku do szkoły; akcja promująca docieranie rowerem lub pieszo). Do udziału w pracach tej grupy zapraszamy przedstawicieli szkoły (dyrekcję, nauczyciela i/lub rodziców), 1-2 osoby ze szkoły. Zakładamy ok. 5-6 spotkań i ew. zdalne konsultacje w trakcie całego projektu.

Jaki jest harmonogram projektu?

Szkoły zapraszamy do trwającej blisko 2 lata współpracy, w rytmie dostosowanym do kalendarza szkolnego i indywidualnych planów szkoły. Zaczynamy we wrześniu 2021, a kończymy w maju 2023 roku. Nie prowadzimy działań w czasie przerw świątecznych, ferii ani wakacji.

Laboratoria Miejskie, wspólnie z nauczycielami ze szkoły, prowadzi zespół Fundacji Na Miejscu

Marta Trakul – Masłowska: marta.trakul@namiejscu.org
Magdalena Kubecka: magda.kubecka@namiejscu.org
edukatorka: Katarzyna Górkiewicz

www.namiejscu.org

Projekt korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest dostarczenie pakietu narzędzi i metod do współtworzenia zrównoważonej mobilności obszarów zurbanizowanych.


      
Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz