Na co pandemia otworzyła nam oczy?

Mieszkańcy, Badacze, Administracja publiczna, Biznes
Wydarzenia
18 maja odbyła się konferencja "Życie w mieście – na co pandemia otworzyła nam oczy", organizowana przez Urząd m.st. Warszawy z udziałem naszej głównej badaczki.

Konferencja była okazją do podsumowania dwuletnich doświadczeń i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Nad tym, które zmiany, działania i rozwiązania wypracowane podczas pandemii pozostaną z nami na dłużej w gronie pracowników samorządowych, przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych oraz naukowców. W ramach ścieżki tematycznej biznes w dyskusji moderowanej przez Bognę Świątkowską z udziałem dr Anny Nicińskiej, Agaty Bony (Bielański Integrator Przedsiębiorczych, Urząd Dzielnicy Bielany), Katarzyny Dębkowskiej (Polski Instytut Ekonomiczny) i Aureliusza Górskiego (Kampus Innowacji CIC, Venture Cafe Foundatione Warsaw).

Najciekawszym wnioskiem z rozmowy, była zgoda co do faktu, że działanie w warunkach niepewności, jakie przyniosły kryzysy ostatnich lat, w szczególności pandemia, wymaga nowego sposobu projektowania rozwiązań. Wszyscy paneliści byli zgodni, że etap projektowania wymaga aktywnego udziału wszystkich istotnych interesariuszy i choć nie padło słowo “współtworzenie” ani “kokreacja”, to staje się ten model pracy nowym standardem, do którego biznes i samorządy chcą dążyć.

Wiele mówiono też o usługach publicznych, ich ogromnej wartości społecznej i korzyściach, jakie niesie dostarczanie ich przez prywatne przedsiębiorstwa. Podkreślono też, że akademia i uczelnie mogą być miejscem stwarzającym warunki do współtworzenia nowych rozwiązań aktualnych problemów. Cieszymy się, że nasz projekt realizuje już ten sposób poszukując metod i sposobów na poprawę jakości powietrza i upowszechnienie aktywnej mobilności w społecznościach szkolnych.

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz