Maciej Grzenda na Data Science Summit ML Edition

Badacze, Administracja publiczna
Wydarzenia, Informacje
22 czerwca 2022 r. Maciej Grzenda (PW) przedstawił w trakcie konferencji Data Science Summit ML Edition referat pod tytułem „Tracking changes in predictions of classification models”. Przedstawił wyniki pracy nad analizą zmienności prognoz wyznaczanych w procesie przetwarzania strumieni danych.

Wyniki badań dotyczą zmiennych w czasie prognozowanych wartości etykiet klas w zadaniach klasyfikacyjnych. Prezentacja dotyczyła m.in. związku modelowania wyborów transportowych ze zmiennością modeli klasyfikacyjnych budowanych w sposób przyrostowy.

Sprawdź, jak możesz się zaangażować i współpracować z zespołem CoMobility
Dołącz